Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023

Η ΣΤΕΝΗ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η ΟΡΕΙΝΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΡΦΥΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Αγία Τριάδα

Agia TriadaΌταν άρχισε να δημιουργείται ο οικισμός τη Κάτω Στενής, οι κάτοικοι αισθάνθηκαν την ανάγκη να ανεγείρουν Ιερό Ναό για να εκπληρώνουν τα Θρησκευτικά τους καθήκοντα.

Έκτισαν τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος.

Όμως επειδή ο Ναός αυτός ήταν μικρών διαστάσεων. Έπρεπε να ανεγερθεί νέος, διότι ο πληθυσμός του χωριού αυξανότανε με την πάροδο του χρόνου

Το έτος 1928, αποφασίστηκε η κατεδάφισή του και η ανέγερση νέου.

Τέσσερα περίπου χρόνια διήρκεσαν οι εργασίες για την αποπεράτωσή του.

Ο νέος Καθολικός Ιερός Ναός, ανεγέρθη στο ίδιο οικόπεδο που υπήρχε και ο παλιός, έγινε δε πολύ μεγαλύτερος, αφού στερεώθηκε με οχτώ κίονες κατ΄ αντιστοιχία, διαιρώντας το Ναό σε τρία κλίτη.
Από το 1932 άρχισε να λειτουργεί.

Έκτοτε έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις από την εκκλησιαστική επιτροπή αλλά και από φιλόθρησκους Χριστιανούς, κατοίκους Κάτω Στενής και όχι μόνο, με διάφορες προσφορές, μέχρι να πάρει η εκκλησία την σημερινή της μορφή.

Η εκκλησία εορτάζει του Αγίου Πνεύματος, πενήντα μέρες μετά το Πάσχα.

Γιάννης Γιαννούκος

Πηγή: «Το Χρονικόν της Στενής του Νομού Ευβοίας»

του Δημητρίου Γιαννούκου

ΤΑ ΣΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΝΗΣ

ΚΑΤΣΑΝΑΣ

ΚΙΡΚΙΛΗΣ

ΚΟΝΤΟΣ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΧΕΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αναζήτηση αρχείου