Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2023

Η ΣΤΕΝΗ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η ΟΡΕΙΝΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΡΦΥΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Οι πρώτες γειτονιές.

Όταν ανέβηκαν στη Στενή από το Σκουντέρι, οι πρώτες γειτονιές που δημιουργήθηκαν ήταν στον Κούκο και το Μεσοχώρι.

Μσοχώρ’: που εγκαταστάθηκαν οι Μπεληγιαναίοι και δίπλα στο Μσοχώρ’ ο Χουλιάρας.

Κούκος: που εγκαταστάθηκαν οι Γιαλοί, οι Γιαννουκαίοι, οι Ντουρμαίοι, ο Καλαμάρας και ο Πανώργιας.

Ρέμας: τα σπίτια δίπλα στο ποτάμι ήταν οι Μακρήδες και λίγο πιο ψηλά δίπλα στον δρόμο οι Καμαριωταίοι, Πισιναραίοι, Ντουμαναίοι.

Ο μόνος δρόμος της Στενής ξεκίναγε από την Βρυσίτσα και ανέβαινε στον Κούκο
Δίπλα στη εκκλησία: Λέων,

Πλατεία: Τζιναίοι, Γκούστρας.

ΤΑ ΣΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΝΗΣ

ΚΑΤΣΑΝΑΣ

ΚΙΡΚΙΛΗΣ

ΚΟΝΤΟΣ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΧΕΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αναζήτηση αρχείου