Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023

Η ΣΤΕΝΗ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η ΟΡΕΙΝΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΡΦΥΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Οι πρώτοι ταχυδρόμοι στη Στενή

Προς εξυπηρέτηση των κοινοτήτων ιδρύθηκε, η Αγροτική ταχυδρομική υπηρεσία.

Αυτή εγκαινιάσθηκε δια του νόμου 1909 του οποίου η εφαρμογή άρχισε τμηματικά.

i proti taxidromi

Βάσει του άνω νόμου και δια της υπ αριθμόν 56106/19-9-1911 αποφάσεως της Γενικής Διευθύνσεως ταχυδρομείων και τηλεγραφείων, διορίστηκαν αγροτικοί διανομείς στη Στενή οι εξής:

Κωνσταντίνος Π. Γιαμάς,

Κωνσταντίνος Γ. Λάμπρου,

Νικόλαος Δ. Παλαιολόγος,

ως έχοντες τα απαιτούμενα προσόντα και επιτυχόντες στο διαγωνισμό του οποίου τα αποτελέσματα επικυρώθηκαν.

(Φ.Ε.Κ. 192/19-9-1911 Β.)

Πηγή: «Το Χρονικόν της Στενής του Νομού Ευβοίας»

του Δημητρίου Γιαννούκου

ΤΑ ΣΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΝΗΣ

ΚΑΤΣΑΝΑΣ

ΚΙΡΚΙΛΗΣ

ΚΟΝΤΟΣ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΧΕΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αναζήτηση αρχείου