Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2023

Η ΣΤΕΝΗ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η ΟΡΕΙΝΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΡΦΥΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Κοινότητα Στενής Δίρφυος. Πρόεδροι

Με τον 10/2/1912 ΔΝΖ νόμο ιδρύθηκαν οι κοινότητες.36086/13-8-1915Δ/γης
Κοινότητα Στενής Δίρφυος
Πρόεδροι
1914 Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
1915 Αθανάσιος Λέων
1916 Σπύρος Βασιλείου
1917 -1925 Κωνσταντίνος Τσουτσαίος
Εκλογές την 25 Οκτωβρίου 1925
Κατέβηκαν τρείς συνδυασμοί με επικεφαλής, τους Κωνσταντίνο Τσουτσαίο, Ιωάννη Παλαιολόγο και Δημήτριο Παλαιολόγο.
Νικητής ο συνδυασμός του Κωνσταντίνου Τσουτσαίου. Εξελέγησαν από τον πρώτο συνδυασμό, οι Κωνσταντίνος Τσουτσαίος, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου και Νικόλαος Λάμπρου από τους Βούνους.
Από τον δεύτερο σε σειρά συνδυασμό, ο Ιωάννης Παλαιολόγος και ο Δημήτριος Μπεληγιάννης. Από τον τρίτο συνδυασμό ο Δημήτρης Παπακηρύκου.
Πρόεδροι Κοινοτικού Συμβουλίου 1926 Ιωάννης Δ. Παλαιολόγος,1927-1928 Δημήτριος Γ.Παπακηρύκος.1929 Δημήτριος Μπεληγιάννης (Φανιάς).
Εκλογές την 9 Ιουλίου 1929
Το 1928 η Στενή είχε 2015 κατοίκους και ο οικισμός Βούνοι που ανήκε στη Στενή 242. Το 1929 έγιναν εκλογές και έλαβαν μέρος δυο παρατάξεις.
Νικήτρια η παράταξα του Ιωάννη Παλαιολόγου και του Ιωάννη Θωμά. Εξελέγησαν 5. Ο Ιωάννης Δ. Παλαιολόγος, Δημήτριος Λάμπ. Γκούστρας, ο Ιωάννης Δ. Θωμάς, ο Ανέστης Αθ. Λέων και ο Παναγιώτης Στ. Μπεληγιάννης
Από την παράταξη που ήρθε δεύτερη των Κωνσταντίνου Τσουτσαίου και Δημητρίου Παπακηρύκου, εξελέγησαν οι: Δημήτριος Γ. Παπακηρύκου, Κωνσταντίνος Δημ. Παπαγεωργίου, Ιωάννης Απ. Σιμιτζής και ο Αριστείδης Ντούρμας.
Τη πρώτη διετία πρόεδρος του κοινοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο Ιωάννης Θωμάς και αντιπρόεδρος ο Δημ. Γκούστρας ο οποίος πέθανε τον ίδιο χρόνο και την θέση του πήρε ο Αγγελής Δημ. Βλάχος ο οποίος έγινε και αντιπρόεδρος. Προσελήφθη σαν ειδικός γραμματέας της κοινότητας ο Δημήτριος Παπαπέτρου.
Εκλογές την 11 Φεβρουαρίου 1934
Το 1930 ο οικισμός Βούνοι αποσπάτε από την κοινότητα Στενής. Πληθυσμός της Στενής 2015 και μετά την απόσπαση των Βούνων,(με την απογραφή του 1928 ) και το Κοινοτικό Συμβούλιο παραμένει εννεαμελές.
Κατέβηκαν τρείς παρατάξεις. Νικήτρια η παράταξη του Γεωργίου Γιαννούκου. Δεύτερη σε σειρά η παράταξη του Κωνσταντίνου Τσουτσαίου και Τρίτη η παράταξη του Ιωάννη Παλαιολόγου.
Από την νικήτρια παράταξη του Γεωργίου Γιαννούκου εξελέγησαν επτά: Γεώργιος Κ. Γιαννούκος, Ιωάννης Αθ.Λέων, Αθανάσιος Γ. Γιαλός, Ιωάννης Κ. Γερακίνης, Αθανάσιος Αν. Μαστρογιάννης, Αθανάσιος Σπυριδάκης και Ιωάννης Χρ. Κυράνας. Από το ψηφοδέλτιο του Κωνσταντίνου Τσουτσαίου εξελέγησαν οι: Ιωάννης Δ. Θωμάς και ο Θεόδωρος Ιωα. Σιμιτζής. Από το τρίτο ψηφοδέλτιο δεν εξελέγη κανένας.
Ο Γεώργιος Γιαννούκος ήταν πρόεδρος καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας του ανωτέρω συμβουλίου πλην του 1926 που έγινε πρόεδρος ο Ιωάννης Κυράνας και για ένα μικρό χρονικό διάστημα το 1937 που ανέλαβε ο αντιπρόεδρος Αθανάσιος Μαστρογιάννης.
Προσελήφθη σαν ειδικός γραμματέας της κοινότητας ο Γεώργιος
Διάταγμα 23/5/1938
Το 1938 διαλύονται τα κοινοτικά συμβούλια και διορίζονται διοικούσες επιτροπές: Πρόεδρος ο Ιωάννης Μπεληγιάννης(Φαρμακοποιός) και μέλη ο Νικόλαος Παπαγεωργίου, ο Αθανάσιος Παπακωνσταντίνου, ο Κωνσταντίνος Αχ. Θωμάς και ο Δημήτριος Παπαναστασίου.
Ο Αθανάσιος Δ. Παπακωνσταντίνου παραιτήθηκε και τη θέση του πήρε ο Ιωάννης Όθωνα Θωμάς.

No thoughts on “Κοινότητα Στενής Δίρφυος. Πρόεδροι”

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΤΑ ΣΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΝΗΣ

ΚΑΤΣΑΝΑΣ

ΚΙΡΚΙΛΗΣ

ΚΟΝΤΟΣ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΧΕΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αναζήτηση αρχείου