Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021

Η ΣΤΕΝΗ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΜΑΓΑΖΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΝΗΣ

Η ΟΡΕΙΝΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΡΦΥΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Κοινότητα Στενής Δίρφυος. Πρόεδροι

Με τον 10/2/1912 ΔΝΖ νόμο ιδρύθηκαν οι κοινότητες.36086/13-8-1915Δ/γης

Κοινότητα Στενής Δίρφυος

Πρόεδροι

1914 Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

1915 Αθανάσιος Λέων

1916 Σπύρος Βασιλείου

1917 -1925 Κωνσταντίνος Τσουτσαίος

Εκλογές την 25 Οκτωβρίου 1925

Κατέβηκαν τρείς συνδυασμοί με επικεφαλής, τους Κωνσταντίνο Τσουτσαίο, Ιωάννη Παλαιολόγο και Δημήτριο Παλαιολόγο.

Νικητής ο συνδυασμός του Κωνσταντίνου Τσουτσαίου. Εξελέγησαν από τον πρώτο συνδυασμό, οι Κωνσταντίνος Τσουτσαίος, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου και Νικόλαος Λάμπρου από τους Βούνους.

Από τον δεύτερο σε σειρά συνδυασμό, ο Ιωάννης Παλαιολόγος και ο Δημήτριος Μπεληγιάννης. Από τον τρίτο συνδυασμό ο Δημήτρης Παπακηρύκου.

Πρόεδροι Κοινοτικού Συμβουλίου 1926 Ιωάννης Δ. Παλαιολόγος,1927-1928 Δημήτριος Γ.Παπακηρύκος.1929 Δημήτριος Μπεληγιάννης (Φανιάς).

Εκλογές την 9 Ιουλίου 1929

Το 1928 η Στενή είχε 2015 κατοίκους και ο οικισμός Βούνοι που ανήκε στη Στενή 242. Το 1929 έγιναν εκλογές και έλαβαν μέρος δυο παρατάξεις.

Νικήτρια η παράταξα του Ιωάννη Παλαιολόγου και του Ιωάννη Θωμά. Εξελέγησαν 5. Ο Ιωάννης Δ. Παλαιολόγος, Δημήτριος Λάμπ. Γκούστρας, ο Ιωάννης Δ. Θωμάς, ο Ανέστης Αθ. Λέων και ο Παναγιώτης Στ. Μπεληγιάννης

Από την παράταξη που ήρθε δεύτερη των Κωνσταντίνου Τσουτσαίου και Δημητρίου Παπακηρύκου, εξελέγησαν οι: Δημήτριος Γ. Παπακηρύκου, Κωνσταντίνος Δημ. Παπαγεωργίου, Ιωάννης Απ. Σιμιτζής και ο Αριστείδης Ντούρμας.

Τη πρώτη διετία πρόεδρος του κοινοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο Ιωάννης Θωμάς και αντιπρόεδρος ο Δημ. Γκούστρας ο οποίος πέθανε τον ίδιο χρόνο και την θέση του πήρε ο Αγγελής Δημ. Βλάχος ο οποίος έγινε και αντιπρόεδρος. Προσελήφθη σαν ειδικός γραμματέας της κοινότητας ο Δημήτριος Παπαπέτρου.

Εκλογές την 11 Φεβρουαρίου 1934

Το 1930 ο οικισμός Βούνοι αποσπάτε από την κοινότητα Στενής. Πληθυσμός της Στενής 2015 και μετά την απόσπαση των Βούνων,(με την απογραφή του 1928 ) και το Κοινοτικό Συμβούλιο παραμένει εννεαμελές.

Κατέβηκαν τρείς παρατάξεις. Νικήτρια η παράταξη του Γεωργίου Γιαννούκου. Δεύτερη σε σειρά η παράταξη του Κωνσταντίνου Τσουτσαίου και Τρίτη η παράταξη του Ιωάννη Παλαιολόγου.

Από την νικήτρια παράταξη του Γεωργίου Γιαννούκου εξελέγησαν επτά: Γεώργιος Κ. Γιαννούκος, Ιωάννης Αθ.Λέων, Αθανάσιος Γ. Γιαλός, Ιωάννης Κ. Γερακίνης, Αθανάσιος Αν. Μαστρογιάννης, Αθανάσιος Σπυριδάκης και Ιωάννης Χρ. Κυράνας. Από το ψηφοδέλτιο του Κωνσταντίνου Τσουτσαίου εξελέγησαν οι: Ιωάννης Δ. Θωμάς και ο Θεόδωρος Ιωα. Σιμιτζής. Από το τρίτο ψηφοδέλτιο δεν εξελέγη κανένας.

Ο Γεώργιος Γιαννούκος ήταν πρόεδρος καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας του ανωτέρω συμβουλίου πλην του 1926 που έγινε πρόεδρος ο Ιωάννης Κυράνας και για ένα μικρό χρονικό διάστημα το 1937 που ανέλαβε ο αντιπρόεδρος Αθανάσιος Μαστρογιάννης.

Προσελήφθη σαν ειδικός γραμματέας της κοινότητας ο Γεώργιος

Διάταγμα 23/5/1938

Το 1938 διαλύονται τα κοινοτικά συμβούλια και διορίζονται διοικούσες επιτροπές: Πρόεδρος ο Ιωάννης Μπεληγιάννης(Φαρμακοποιός) και μέλη ο Νικόλαος Παπαγεωργίου, ο Αθανάσιος Παπακωνσταντίνου, ο Κωνσταντίνος Αχ. Θωμάς και ο Δημήτριος Παπαναστασίου.

Ο Αθανάσιος Δ. Παπακωνσταντίνου παραιτήθηκε και τη θέση του πήρε ο Ιωάννης Όθωνα Θωμάς.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΤΑ ΣΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΝΗΣ

ΠΕΡΑΣΑΝ

ΚΑΤΣΑΝΑΣ

ΚΙΡΚΙΛΗΣ

ΚΟΝΤΟΣ

ΠΑΠΑΚΗΡΥΚΟΣ

ΠΑΤΕΡΙΤΣΑΣ

ΤΣΟΥΤΣΑΙΟΣ

ΧΑΛΙΟΣ

ΧΟΝΔΡΟΣ

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΧΕΙΑ

ΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΣΤΕΝΗΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αναζήτηση αρχείου