Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2023

Η ΣΤΕΝΗ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η ΟΡΕΙΝΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΡΦΥΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Βρύση Σταυροδήμα

Κοντά στο σημείο που είναι η βρύση υπήρχε παλιά μικρός Ναΐσκος.

Σας μεταφέρουμε το σχετικό απόσπασμα από το βιβλίο του Δημητρίου Γιαννούκου, «Το Χρονικό της Στενής, του Νομού Ευβοίας»

"Εις την θέσιν Σταυροδήμα υπήρχε Ναΐσκος. Δεν εγνώριζα το τοιούτον. Το επληροφορήθην από μίαν συζήτησιν που είχα με τον γέροντα Κωνσταντίνον Σουλτάνην ή Θανασούλαν, ποιμένα, μακαρίτην ήδη όστις μου είπεν, όπως είχεν ακούσει από τον πατέρα του, ότι παλαιότερον υπήρχε εις την τοποθεσίαν αυτήν ναΐσκος, άγνωστον επ΄ ονόματι τίνος Αγίου τιμώμενος, «για να φυλάει το χωριό όπως μου έλεγε». Ο γέρο-Κώστας, μου είχε υποδείξει και την θέσιν, 100 μέτρα νοτιότερον της σημερινής πηγής «Σταυροδήμα» την οποία επεσκέφθην και είδα εκεί σωρόν λίθων. Η πληροφορία αύτη περί υπάρξεως παλαιότερον είς το μέρος αυτό ναΐσκου ενισχύεται και από την ονομασίαν «Στο Σταυροδήμα». Η λέξις αύτη ως σύνθετος παράγεται εκ του Σταυρός και Βήμα. Σταυρός, το ιερόν σύμβολον της χριστιανικής θρησκείας, τον οποίον ετοποθέτουν εις δεσπόζοντα ως επί το πλείστον σημεία, δια την αποτροπήν παντός κακού και επικλήσεως της θείας βοηθείας και Βήμα είναι το Άγιον Βήμα του Ναού και η ονομασία δε αύτη Σταυρό-Βήμα, γλωσσικώς αλλοιωθείσα, έγινε Σταυροδήμα.

Ας μη θεωρηθεί αυθαίρετος η γνώμη μου αύτη. Πολλάκις ακούομεν από αγραμμάτους και απλοϊκούς ανθρώπους ιδίως γυναίκας να αποκαλούν το Άγιον Βήμα «Αι-Δήμα».

Μια ανασκαφή στο μέρος αυτό ίσως επαληθεύση τα ανωτέρω."

StavrodimaΑνακαινίσθηκε η βρύση στο Σταυροδήμα.

Με δαπάνες του Στενιώτη δικηγόρου Αθανασίου Σπύρου, ανακαινίσθηκε η βρύση στη θέση Σταυροδήμα στη Στενή.

Η κατάσταση στη βρύση είχε γίνει αφόρητη. Το τοπίο θύμιζε ζούγκλα, από σπασμένα κλωνάρια και παχύ στρώμα φύλλων που επί χρόνια έπεφταν και γέμιζαν το χώρο, δημιουργώντας ένα ασφαλές καταφύγιο για φίδια και άλλα ερπετά που πλησίαζαν τη βρύση για να πιουν αυτό το ελάχιστο νερό που έτρεχε, γιατί το υπόλοιπο είχε χαθεί.

Ο κύριος Σπύρου με δαπάνες του, συγκέντρωσε το νερό ευπρέπισε τη βρύση διαμόρφωσε το χώρο και κατασκεύασε καθίσματα και τραπεζάκια.

Έτσι δημιουργήθηκε ένας χώρος που μπορεί οποιοσδήποτε να τον επισκεφτεί να απολαύσει την ομορφιά της περιοχής και να δροσιστεί από το κρυστάλλινο νερό που τρέχει άφθονο.

ΤΑ ΣΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΝΗΣ

ΚΑΤΣΑΝΑΣ

ΚΙΡΚΙΛΗΣ

ΚΟΝΤΟΣ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΧΕΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αναζήτηση αρχείου