Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2023

Η ΣΤΕΝΗ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η ΟΡΕΙΝΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΡΦΥΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

+ Ηλίας Ν. Παλαιολόγος

Την 4η Μαρτίου 2002 έφυγε για το μεγάλο ταξίδι ο εν αποστρατεία Υποστράτηγος Ηλίας Ν. Παλαιολόγος.
Εγκατέλειψε την κοιλάδα της ζωής στεφανωμένος με την ευγνωμοσύνη της Πατρίδος και την εκτίμησιν των συναδέλφων του και όλων όσων εκείνων που από κοντά τον εγνώρισαν είτε εις τα πεδία των μαχών είτε εις τον στίβον του ειρηνικού βίου.
Ο μεταστάς υπήρξεν ένας από τους σεμνούς εκείνους σταυροφόρους του Εθνικού καθήκοντος και συνεδίαζε την λαμπρότητα του ήθους και την ευγένεια της ψυχής
Ήτο οπλισμένος με θαυμαστή σύνεσιν αρετών. Άνθρωπος ευθέως και σταθερού χαρακτήρος
Συνετός, πράος, γλυκύς, μειλίχιος, καλός χριστιανός.
Αγαπητός εις τους συναδέλφους τους και στην κοινωνίαν, ήτο πρότυπο σεμνού και γενναίου αξιωματικού.
Προσηλωμένος εις το καθήκον και τα ιδανικά της Πατρίδος.
Άνθρωπος του αγρύπνου χρέους και της ορθίας συνειδήσεως. Αξιωματικός του όπλου του Πεζικού, έλαβε μέρος εις τον πόλεμον του 1940-41 ως διοικητής Λόχου με το 1ον Σύνταγμα Πεζικού εις το Αλβανικόν (Βορειοηπειρωτικόν) Μέτωπον, εναντίον των Ιταλών εισβολέων από 28ης Οκτωβρίου 1940 έως τέλος Απριλίου 1941.
Κατά την Κατοχήν διέφυγεν εις την Αίγυπτον και με τον Ελληνικόν Στρατόν της Μέσης Ανατολής, έλαβε μέρος εις τας μάχας του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, παρά τω πλευρώ των Συμμαχικών δυνάμεων εις την Βόρειον Αφρικήν και την Ιταλίαν με την III Ορεινήν Ταξιαρχίαν του Ρίμινι
Για την πολεμικήν του ανδρείαν η Πατρίς τον γέμισε με διακρίσεις και παράσημα.
Αμείφθει με αριστεία ανδρείας και μετάλλια εξαιρέτων πράξεων και με όλα τα εν καιρώ ειρήνης απονεμόμενα μετάλλια και παράσημα εις τους ευποιούντας. Αγάπησε το όπλον του Πεζικού, όπου κατείχε διακεκριμένη θέση.
Εις την Σχολήν Πεζικού Χαλκίδος εις την Πτέρυγα Εκπαιδεύσεως και Σπουδών. Διοικητής του Τάγματος Πεζοναυτών. Διοικητής του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Τρίπολης. Εις την Διεύθυνσιν Επιστρατεύσεως της 5ης Μεραρχίας (ΑΣΔΕΝ). Εις Την Διεύθυνσιν Ατομικού Πολέμου και τέλος Διοικητής της 1ης Μεραρχίας.
Ο μεταστάς ως καλός οικογενειάρχης, ευτύχισεν εις την ζωήν να καμαρώσει τα τέκνα του αποκατεστημένα και καταξιωμένα, με λαμπρή σταδιοδρομία εις την Ιατρική επιστήμη.
Ο θάνατος του Στρατηγού Ηλία Παλαιολόγου εβύθισεν την οικογένειάν του στο πένθος και προκάλεσε λύπη σε όλους τους φίλους του.
Ο Στρατηγός Παλαιολόγος, ευρισκόμενος ήδη εν Σκηναίς Δικαίων είθε να έχει την αιωνίαν ανάπαυσιν πλησίον των συμμαχητών του, των συναδέλφων του, αφού μάλιστα κατά τον επίγειον βίον του διέθετε ως μέγιστον εφόδιόν του την ευσέβειαν
Αλέκος Α. Φραγγιάς

No thoughts on “+ Ηλίας Ν. Παλαιολόγος”

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΤΑ ΣΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΝΗΣ

ΚΑΤΣΑΝΑΣ

ΚΙΡΚΙΛΗΣ

ΚΟΝΤΟΣ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΧΕΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αναζήτηση αρχείου