Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023

Η ΣΤΕΝΗ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η ΟΡΕΙΝΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΡΦΥΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Δήμαρχοι Ληλαντίων-Διρφύων

15 Απριλίου 1833 Δημογεροντία
ΔΗΜΟΣ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 1834
Στενή, Σέττα, Μίστρος, Μαυρόπουλο, Καμπιά, Βούνοι, Γίδες, Πισσώνα, Καθενούς, Έρια (μονή), Πάλιουρας, Άγιος Αθανάσιος, Μακρυκάπα, Λούτσα, Αγία Παρασκευή, Άγιος Δημήτριος, Καλαμώντας, Πούρνος, Λωτός, Πωλυτήρα, Θεολόγος, Μονή Θεολόγου, Αρμά Μονή, Γέροντα, Καμάρια.
Έδρα: Στενή. Δήμαρχος Αποστολίδης Α. Εισπράκτορας: Ν. Στάμου.
1835 Τασσιός Θωμάς
ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 1841
Κάτοικοι: 3.542
Στενή, Σέττα, Μίστρος, Μαυρόπουλο, Καμπιά, Βούνοι, Γίδες, Πισώνα, Καθενούς, Έρια(μονή), Πάλιουρας, Άγιος Αθανάσιος, Μακρυκάπα, Λούτσα, Αγία Παρασκευή, Άγιος Δημήτριος, Καλαμώντας, Πούρνος, Πωλητήρα, Θεολόγος, Γέροντας και Καμάρια, Κοκιρίξι, Στρόπωνες, Κατούνια και Πηγάδια, Σαρακίνικα, Αγία Σοφία, Βάβουλα, Κοτσίκια και Τσέργες, Χιλιαδού, Μετόχι, Λάμαρη.
1846 Χ. Λέων
Πάρεδροι: Χριστόδουλος Λέων, Κων. Παπαγεωργίου,
Τάσος Παλαιολόγος, Π. Κουτσούκος.
1848.Τάσος Θωμάς
1850 Αγγ. Γιαννούκος
Πάρεδροι: Κ. Παπαγεωργίου, Χρ. Λέων.
1853 Τάσος Παλαιολόγος
Πάρεδροι: Δημ. Χ. Λέων,
Ρήγας Χουλιάρας, Δημ. Τ. Θωμάς. Παν. Κουτσούκος
1855 Τάσος Γεαρακίνης
1958 Παναγιώτης Καραμουζάς
Πάρεδροι: Σπ. Μακρής, Δημ. Θωμάς, Δημ. Λέοντος, Δημ. Κ. Μέργος.
1861 Παναγιώτης Καραμουζάς.
Πάρεδροι: Ρήγας Χουλιάρας,
Δημ. Μέργος, Κων.Κυράνας, Γ. Κ. Γιαννούκος.
1866-1879Τασιός Θωμάς
Προεδ. Ι. Γιαννούκος. Συμβ: Τ. Παλαιολόγος, Κ. Παπαγεωργίου, Δ. Ν. Γιαννούκος, Ν. Ρουμπής (Καθενοί), Γ. Α. Τσόκος (Μίστρος), Απ. Παράκατης (Βάβουλα), Αθ. Γαλάνης, Κων. Γαλάνης, Αν. Θάνος (Καμπιά), Αναγν. Κόλιας (Στρόπωνες), Αθ. Τουλούμης (Θεολόγος), Ν. Α. Κικίδης (Μαυρόπουλο)
1874 Δήμαρχος: Τασιός Θωμάς
Πάρεδροι: Δ. Παλαιολόγος, Δ. Παπαναστασίου, Στέφανος Μπεληγιάννης, Γ. Ακριώτης (Καθενοί).
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Τάσος Παλαιολόγος, Νίκος Σιμιτζής, Χρ. Παπαγεωργίου, Κυρ. Γάτος, Σταύρος Χ. Λέων, Ευαγ. Γερακίνης, Αναγνώστης Κοντός, Παν. Μέργος (Καθενοί), Γ. Π. Λιάσκος (Μίστρος), Γεωργ. Παπακωνσταντής (Βάβουλα.)
1879 Δημήτριος Σιμιτζής
1882 Δήμος Διρφύων: Δημήτριος Τ. Παλαιολόγος
Πρωτεύουσα: Στενή κάτοικοι 1096,Καμπιά 332, Σέττα 252, Στρόπωνες 680, Μετόχι 672,Κούτουρλα 211,Λάμαρη 178,Μονή Χιλιαδούς 8, Βούνοι 138 και Μαυρόπουλο 194.Σύνολο πληθυσμού 1879.
Πάρεδρος: Δημ. Γ. Παπακηρύκου. Πρόεδρος: Χρ. Παπαγεωργίου. Δημ. Συμβ.: Αθ. Κουτσούκος, Χρ. Παπαγεωργίου, Γ. Μπεληγιάννης, Ιωαν. Γιαννούκος, Απ. Καλαμάρας, Γ. Λάμπρου,
Σπ. Παπαγεωργίου,
Α. Βλάχος.
5/7/1887 Δημήτριος Τ. Παλαιολόγος
7/7/1891 Ηλίας Παπαγεωργίου
Πρόεδρος: Χρ. Σουλτάνης. Σύμβουλοι: Βελισάριος Τσίμπος, Ν. Βλάχος, Ηλίας Λάππας, Ιωα. Λέων, Χριστόδουλος Σουλτάνης, Δ. Α. Ντούρμας, Χ Τζίνης, Διομήδης Γκούστρης Π. Γ. Βλάχος, Ιωά. Ντούρμας, Κων. Στάμος.
2/7/1895 Ηλίας Παπαγεωργίου
Πρ. Ανασ. Παπαγεωργίου. Δημ. Σύμβ:. Κ. Βασιλείου, Χ. Βασιλείου, Χ. Σουλτάνης, Ζ. Χαλικόπουλος, Δ. Μπεληγιάννης, Γ. Δ. Γερακίνης, Χ. Ντεγιάννης, Αθ. Παπαναστασίου, Ιωα. Μέργος, Ευαγγ. Γερακίνης, Δ. Παπαϊωάννου, Σπ. Στεφανής.
2/9/1899 Ηλίας Παπαγεωργίου
Πρ.: Δ. Παπαϊωάννου. Σύμβουλοι: Θ. Ντουμάνης, Αρ. Στεφανής, Γ. Δ. Γερακίνης, Γεωρ. Παπαβασιλείου,
Ιωαν. Βλάχος, Δ. Χουλιάρας, Ιωα. Ντούρμας, Αθ. Ντουμάνης, Γεώργιος Θάνος.
7/9/1903 Ηλίας Παπαγεωργίου
1/7/1907 Σταύρος Δημ. Μέργος
10/2/1912 ΔΝΖ νόμος. Ιδρύθηκαν οι κοινότητες.36086/13-8-1915Δ/γης Κοινότητα Στενής Δίρφυος 

No thoughts on “Δήμαρχοι Ληλαντίων-Διρφύων”

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΤΑ ΣΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΝΗΣ

ΚΑΤΣΑΝΑΣ

ΚΙΡΚΙΛΗΣ

ΚΟΝΤΟΣ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΧΕΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αναζήτηση αρχείου