Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2023

Η ΣΤΕΝΗ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η ΟΡΕΙΝΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΡΦΥΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Εκπαίδευση. Δημοδιδάσκαλοι στη Στενή

Το Δημοτικό Σχολείο Στενής ιδρύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1843 με πρώτο δάσκαλο το Ν. Καραπιπέρη». Στην ίδια εργασία του Δαυίδ Αντωνίου διαβάζομε ότι στα χωριά της κεντρικής Καρυστίας μόνο το Αυλωνάρι είχε Δημοτικό Σχολείο από τις 20 Νοεμβρίου 1841, ενώ τα Κριεζά το απέκτησαν στις 24 Ιανουαρίου 1844 και το Αλιβέρι στις 18 Μαρτίου 1845, δύο χρόνια μετά τη Στενή. Ο πρώτος δάσκαλος της Στενής, ο Ν. Καραπιπέρης, ήταν εξαίρετος εκπαιδευτικός και στο τέλος της διδασκαλικής του πορείας ήταν διευθυντής στο Δημοτικό αρρένων Χαλκίδος, «το υπό του εγκρίτου και αρχαίου νομαρχιακού δημοδιδασκάλου κ. Ν. Καραπιπέρη διευθυνόμενον δημοτικόν των αρρένων σχολείον”.
«Μετετέθησαν οι εξής δημοδιδάσκαλοι: Ν. Φραγκούλης εις Στενήν». Ο Νικόλαος Φραγκούλης στις εκλογές της 14 Απριλίου 1879 θα εκλεγεί δήμαρχος Αυλώνος. Ο δεύτερος Αυλωναρίτης, ο Αντώνιος Εμμανωλίδης, ήρθε στη Στενή την επόμενη χρονιά, το 1866. Μάλιστα ο Αντώνιος Εμμανωλίδης στα 1889, έγινε γραμματέας της Εφορίας Σύρου. Και όταν ο Αντώνιος Εμμανωλίδης μετατέθηκε από τη Στενή, οι κάτοικοι κινήθηκαν υπέρ της παραμονής του καλού δάσκαλου: «Διετηρήθη εις θέσιν του ο προ ολίγων ημερών μετατεθείς δημοδιδάσκαλος Στενής κύριος Αντώνιος Εμμανωλίδης. Η περίπτωσις αυτή μας δίδει την ευκαιρίαν να επαινέσωμεν τους κατοίκους της Στενής διότι γνωρίζοντες την αξίαν του διδασκάλου, έσπευσαν δια προσώπων ευϋπολύπτων να κάμωσιν τας απαιτουμένας παραστάσεις εις τον βουλευτήν κύριον Θωμάν, όστις ιδών ότι ο διδάσκαλος ήτο ωφέλιμος εις τον Δήμον εκείνον, δεν ώκνησεν να καταβάλη πάσαν προσπάθειαν να επαναφέρη εις την θέσιν του τον διδάσκαλον».
1893 Απόστολος Καμπιώτης
1894 Ι. Παπαργυρίου μη αναλ.
1894 Στ. Τσιμέας
1895 Αλ. Ναούμ
1895 Θεοδ. Σταθέτος
1895 Ηλίας Σταθόπουλος
1897Γ.Νάνος μη αναλ.
1899 Αν. Τσαούτος
1904 Γ. Νάνος
1904 Στ. Μεσημέρης
1905-1921 Γ. Ντεγιάννης
1909 Γ. Οικονομόπουλος Διτάξιο
Πηγές
*Κώστας Σγούρος
  1. 7. Δαυίδ Αντωνίου: Η εκπαίδευση στην Εύβοια 1833-1850. ΑΕΜ ΛΒ’ 1996-97 σελ. 133. 8. ΕΥΡΙΠΟΣ αρ. 92 - 23 Ιουλίου 1883
  1. 15. ΕΥΡΙΠΟΣ: Αρ. 2 - 31 Ιουλίου 1865. 16. ΕΥΡΙΠΟΣ: Αρ. 1206 - 4 Μαΐου 1889. 17. ΕΥΡΙΠΟΣ: Αρ. 180 - 28 Δεκεμβρίου 1868

No thoughts on “Εκπαίδευση. Δημοδιδάσκαλοι στη Στενή”

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΤΑ ΣΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΝΗΣ

ΚΑΤΣΑΝΑΣ

ΚΙΡΚΙΛΗΣ

ΚΟΝΤΟΣ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΧΕΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αναζήτηση αρχείου