Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2023

Η ΣΤΕΝΗ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η ΟΡΕΙΝΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΡΦΥΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Στενή ή Δίρφυς;

Με το 58/14-2-1912 Φ.Ε.Κ. καταργηθήκαν οι Δήμοι και καθιερώθηκε ο θεσμός των Κοινοτήτων.

Το 1915 το Κοινοτικό Συμβούλιο Στενής, αποφάσισε να αλλάξει το όνομα «Στενή» με το ,όνομα «Δίρφυς».

Ως φαίνεται η απόφαση αυτή προωθήθηκε στο Υπουργείο, αλλά αντέδρασε η Νομαρχία Ευβοίας.

Πως το μάθαμε αυτό;

Από το περιοδικό «ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ», στα τοπωνυμικά του Ν.Γ. Πολίτου, απόσπασμα του οποίου μας έστειλε ο πρόεδρος της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών, Χαράλαμπος Φαράντος.

Και να πως έχει:

Ν.Γ. Πολίτου. Τοπωνυμικά

Στενή (Στενή Δίρφυος)

Αρ. 161 (29 Ιουλίου 1915)

Επί του αρ. 29130 εγγράφου του Υπουργείου της 29 Ιουνίου.

Επιστρέφεται η υπ΄αρ. 6004 αναφορά της Νομαρχίας Ευβοίας μετά των συνημμένων αυτή.

Το εις τον Δήμον Διρφύων μέχρι της συστάσεως των κοινοτήτων υπαγόμενων χωρίον Στενή, κείται εγγύτερον των άλλων εις την κορυφήν του Όρους Δίρφυος, ον ο τελευταίος σταθμός της αναβάσεως εις αυτήν.

Αλλά τούτο δεν είναι βεβαίως επαρκής λόγος, όπως αποβαλόν το όνομά του να μετονομασθεί Δίρφυς, ως απεφάσισε το κονοτικόν συμβούλιον.

Μάλλον δε φαίνεται ότι η προσήλωσις εις το όνομα του καταργηθέντος Δήμου, υπηγόρευσεν την απόφασιν ταύτην, απόφασιν ης δεν διαβλέπομεν την σκοπιμότητα, αφού το σημερινόν βραχύ και εύφωνον όνομα είναι κάλλιστον.

Δια την ομοφωνίαν δ΄όμως προς την κοινότητα της Τήνου ηδύνατο να προστεθεί προς διάκρισιν εις το όνομα της ευβοϊκής προσδιορισμός από του όρους και να ονομασθεί κοινότης Στενής Δίρφυος.

 Steni i Dirfis

-Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η Στενή ανεγνωρίσθη ως κοινότητα, με το Βασιλικό Διάταγμα της 11-8-1912, προσαρτήθηκε δε σ΄αυτήν και ο συνοικισμός των Βούνων.

-Με την υπ΄αριθμ. 36086/13-8-1915. Α΄ διαταγή, η κοινότητα Στενής μετά του συνοικισμού Βούνων, μετονομάσθη εις κοινότητα Στενής Δίρφυος.

-Παρατηρούμε ότι το δεύτερο διάταγμα έχει εκδοθεί 15 περίπου μέρες από την απάντηση της Νομαρχίας στο Υπουργείο.

-----------------

Στις πρώτες εκλογές, όπως βλέπουμε στο «Χρονικόν της Στενής» του Δημητρίου Γιαννούκου εξελέγησαν οι εξής:

Δημήτριος Γ. Σιμιτζής (Μπερμπέσης), Κωνσταντίνος Τσουτσαίος, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Σπύρος Βασιλείου, Νικόλαος Μπεληγιάννης (Νικολάκης) και Αθανάσιος Λέων.

Τον αποβιώσαντα μετά από λίγους μήνες Δημήτριο Γ. Σιμιτζή, αναπλήρωσε ο Γεώργιος Γερακίνης (Γεωργιάδης)

Πρόεδροι κατά σειράν εξελέγησαν:

Για το 1914 ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, για το 1915 ο Αθανάσιος Λέων, για το 1916 ο Σπύρος Βασιλείου και για το 1917 ο Κωνσταντίνος Τσουτσαίος.

-Άρα το 1915 ήταν πρόεδρος ο Αθανάσιος Λέων.

ΤΑ ΣΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΝΗΣ

ΚΑΤΣΑΝΑΣ

ΚΙΡΚΙΛΗΣ

ΚΟΝΤΟΣ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΧΕΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αναζήτηση αρχείου