Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023

Η ΣΤΕΝΗ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η ΟΡΕΙΝΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΡΦΥΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Κλιματολογικά στοιχεία Στενής και του ορεινού όγκου της Δίρφης

Από συστηματικές παρατηρήσεις των τελευταίων 10 ετών έχω καταγράψει

αναλυτικά στοιχεία του καιρού για την περιοχή της Δίρφυς που παραθέτω

πιο κάτω.

Επίσης έχω συγκεντρώσει στοιχεία όσον αφορά τη βροχόπτωση την περίοδο 1960-1990 από το βροχόμετρο του υπουργείου Δημοσίων Έργων της Κάτω Στενής, όπου παρακολουθούσε ο αείμνηστος Γρηγόρης Ντούρμας.

Σταθμός Κάτω Στενής (υψόμετρο 400 μέτρα)

Ετήσιες Βροχοπτώσεις περιόδου 1960-1990

1960-61 1044 χιλιοστά

1961-62 775 χιλιοστά

1962-63 1623 χιλιοστά

1963-64 1145 χιλιοστά

1964-65 1151 χιλιοστά

1965-66 449 χιλιοστά

1966-67 1133 χιλιοστά

1967-68 1295 χιλιοστά

1968-69 1673 χιλιοστά

1969-70 742 χιλιοστά μέση τιμή 10ετίας 1210 χιλ

1970-71 1069 χιλιοστά

1971-72 1210 χιλιοστά

1972-73 842 χιλιοστά

1973-74 887 χιλιοστά

1974-75 1269 χιλιοστά

1975-76 956 χιλιοστά

1976-77 805 χιλιοστά

1977-78 984 χιλιοστά

1978-79 883 χιλιοστά

1979-80 963 χιλιοστά μέση τιμή 10ετίας 911 χιλ.

1980-81 1069 χιλιοστά

1981-82 869 χιλιοστά

1982-83 760 χιλιοστά

1983-84 703 χιλιοστά

1984-85 1087 χιλιοστά

1985-86 632 χιλιοστά

1986-87 927 χιλιοστά

1987-88 865 χιλιοστά

1988-89 704 χιλιοστά

1989-90 638 χιλιοστά μέση τιμή 10ετίας 825 χιλ.

Συμπληρωματικά στοιχεία όσον αφορά

τις χιονοπτώσεις στην περιοχή της Δίρφυς

Τα στοιχεία που παραθέτω είναι εμπειρικά χωρίς όργανα από προσωπικές παρατηρήσεις 25 ετών και από αφηγήσεις παλαιοτέρων.

Περίοδοι με τις περισσότερες χιονοπτώσεις ήταν οι εξής στην περιοχή Στενής

450m υψόμετρο.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1978 ΥΨΟΣ ΧΙΟΝΙΟΥ 2,70 μέτρα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1983 ΥΨΟΣ ΧΙΟΝΙΟΥ 1 μέτρο

ΜΑΡΤΙΟΣ 1987 ΥΨΟΣ ΧΙΟΝΙΟΥ 3 μέτρα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1991 ΥΨΟΣ ΧΙΟΝΙΟΥ 2,80 μέτρα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2002 ΥΨΟΣ ΧΙΟΝΙΟΥ 1,50 μέτρα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΥΨΟΣ ΧΙΟΝΙΟΥ 1,70 μέτρα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΥΨΟΣ ΧΙΟΝΙΟΥ 1,20 μέτρα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΥΨΟΣ ΧΙΟΝΙΟΥ 2,20 μέτρα

Τα υπόλοιπα χρόνια το ύψος κυμαίνεται από 30 έως 60 εκατοστά με συχνότητα περί τις 3 φορές το χρόνο.

Περιοχή Καταφυγίου 1.150 m υψόμετρο

Το ύψος κυμαίνεται από 1,50 μέτρο της χρονιάς με τα λιγότερα χιόνια μέχρι 3 έως 4 μέτρα για τις χρονιές με τα περισσότερα χιόνια.

Η διάρκεια της κάλυψης του εδάφους είναι περί τους 2 με 3 μήνες ή και περισσότερο μερικές χρονιές. Στις κορυφογραμμές το χιόνι είναι λιγότερο λόγω ανέμων που το συσσωρεύουν στις υπήνεμες περιοχές.

Όσον αφορά την περιοχή του Κώνου της Δίρφυς στην δυτική πλευρά διατηρούνται τα χιόνια περισσότερο πολλές φορές μέχρι αρχές Μαΐου με συνεχή κάλυψη από την κορυφή μέχρι τα 1000 μέτρα υψόμετρο. Το τελευταίο δε χιόνι φαίνεται να λιώνει περί τα μέσα Ιουνίου.

Όσον αφορά τις θερμοκρασίες θα πρέπει να υπολογίζουμε με βάση τις θερμοκρασίες της Στενής με 5 βαθμούς λιγότερο για την περιοχή του Καταφυγίου και 7 βαθμούς λιγότερο για την κορυφή της Δίρφης.

Από τα στοιχεία αυτά συμπεραίνει κανείς ότι το κλίμα της Στενής κατατάσσεται στο μεσογειακό δροσερό όσον αφορά τα καλοκαίρια και στο σχετικά ψυχρό ημιορεινό κατά τη χειμερινή περίοδο με πολλές βροχές και χιόνια.

Δημήτριος Μπεληγιάννης

ΤΑ ΣΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΝΗΣ

ΚΑΤΣΑΝΑΣ

ΚΙΡΚΙΛΗΣ

ΚΟΝΤΟΣ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΧΕΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αναζήτηση αρχείου