Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023

Η ΣΤΕΝΗ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η ΟΡΕΙΝΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΡΦΥΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Φιλότης

https://filotis.itia.ntua.gr/

Ορη Δίρφη, Σκοτεινή, Ορτάρι, Ξεροβούνι, Μαυροβούνι και περιοχή Κύμης

Έξι βουνά με βραχώδεις κορυφές και πλαγιές. Επίσης δασότοποι με κωνοφόρα και φυλλοβόλα δέντρα υπάρχουν στην βορειοκεντρική Εύβοια. Υπάρχουν δάση από Abies cephalonica (Κεφαλληνιακή ελάτη) και Castanea sativa (Καστανιά). Υπάρχουν επίσης μεσογειακή μακία και φρύγανα στα χαμηλότερα μέρη και πολλοί γκρεμοί ειδικά στην ακτή. Χαράδρες και θαλάσσιοι γκρεμοί είναι απομονωμένοι και απρόσιτοι

Συνολική Έκταση (ha)

63139.94

Χερσαία Έκταση (ha)

63000.0

Συνολική Περίμετρος (km)

240.1

Μέγιστο Υψόμετρο (m)

1743.0

Βοτανικώς σημαντική περιοχή για τα τοπικά ή τα πολύ περιορισμένης εξάπλωσης ενδημικά φυτά. Υπάρχουν σπάνια είδη και υπό-μεσογειακή χλωρίδα γενικά. Σημαντική περιοχή για γύπες, αετούς και Bubo bubo (Μπούφος).

Αξιόλογα Φυτά

Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)

Acer opalus hyrcanum (Σφενδάμι σερβικό)

Adenocarpus complicatus complicatus (Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος)

Aethionema iberideum

Alcea pallida pallida

Allium calamarophilon

Anthriscus nemorosa

Asperula suffruticosa

Astragalus creticus rumelicus

Athamanta macedonica

Berberis cretica (Βερβερίς η κρητική)

Bolanthus graecus

Campanula constantinii

Campanula cymaea

Cardamine raphanifolia acris

Carum graecum graecum

Castanea sativa (Καστανιά)

Cephalaria flava setulifera

Cerastium banaticum speciosum

Cerastium candidissimum

Chaerophyllum aromaticum

Cirsium heldreichii euboicum

Cirsium heldreichii heldreichii

Corydalis bulbosa blanda

Crepis incana

Cruciata taurica euboea

Damasonium alisma

Daphne jasminea (Δαφνούλα ιασμινοειδής)

Dianthus biflorus

Dianthus diffusus

Draba parnassica

Drypis spinosa

Epilobium angustifolium

Erophila verna verna

Erysimum microstylum

Euphorbia amygdaloides heldreichii

Euphorbia deflexa

Fritillaria euboeica

Galium citraceum

Galium melanantherum

Galium thymifolium

Genista millii (Γενίστα η Μίλιος)

Geocaryum parnassicum

Geranium macrorrhizum

Hypericum delphicum

Hypericum fragile

Ilex aquifolium (Αρκουδοπούρναρο)

Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)

Lamium garganicum striatum

Laserpitium siler garganicum

Lepidium hirtum nebrodense

Lilium chalcedonicum

Linum aroanium

Linum elegans

Lysimachia serpyllifolia

Malcolmia macrocalyx scyria

Malva neglecta

Menyanthes trifoliata

Narcissus poeticus poeticus

Nepeta argolica dirphya

Onobrychis alba laconica

Onosma erectum erectum

Orchis purpurea

Origanum lirium

Origanum scabrum

Ornithogalum exaratum

Paeonia mascula hellenica

Paronychia albanica graeca

Phyllitis scolopendrium

Platanus orientalis (Πλάτανος)

Polygala nicaeensis tomentella

Polygonum equisetiforme

Polygonum idaeum

Populus tremula (Τρεμόλευκα)

Rhamnus saxatilis prunifolius (Ράμνος ο προυνόφυλλος)

Ribes orientale (Ρίμπες το ανατολικό)

Rindera graeca

Satureja parnassica parnassica

Saxifraga exarata

Saxifraga scardica

Saxifraga sempervivum

Saxifraga sibthorpii

Scabiosa taygetea taygetea

Scutellaria rupestris parnassica

Sedum cepaea

Senecio ambiguus ambiguus (Σενέκιο το αμφίβολο)

Senecio eubaeus

Sideritis euboea

Silene dirphya

Silene multicaulis genistifolia

Smyrnium orphanidis

Sorbus aria aria (Ασημοσορδιά)

Stachys tetragona

Taraxacum gracilens

Taraxacum molybdocephalum

Taxus baccata (Ίταμος)

Teucrium montanum helianthemoides

Thlaspi ochroleucum

Thymus dolopicus

Valeriana alliariifolia

Verbascum delphicum

Verbascum euboicum

Viola alba dehnhardtii

Viola alba thessala

Viola chelmea

Viola dirphya

Viola euboea

Viola reichenbachiana

Viola sieheana

Αξιόλογα Πτηνά

Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)

Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)

Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)

Apus melba melba (Σκεπαρνάς)

Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)

Bubo bubo bubo (Μπούφος)

Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)

Cinclus cinclus aquaticus (Νεροκότσυφας)

Circaetus gallicus (Φιδαητός)

Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)

Emberiza cia (Βουνότσιχλονο)

Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)

Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)

Gyps fulvus (Όρνιο)

Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)

Hydrobates pelagicus (Υδροβάτης)

Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)

Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)

Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)

Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)

Pernis apivorus (Σφηκιάρης)

Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)

Sitta europaea caesia (Δεντροτσοπανάκος)

Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)

Strix aluco aluco (Χουχουριστής)

Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)

Sylvia curruca curruca (Λαλοτσιροβάκος)

Turdus viscivorus (Τσαρτσάρα)

Tyto alba alba (Τυτώ)

Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά

Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)

Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)

Coluber gemonensis gemonensis

Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)

ΤΑ ΣΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΝΗΣ

ΚΑΤΣΑΝΑΣ

ΚΙΡΚΙΛΗΣ

ΚΟΝΤΟΣ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΧΕΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αναζήτηση αρχείου